Deşi intrată relativ recent pe piaţa construcţiilor, Interdevelopment ȋşi doreşte să devină unul din actorii importanţi In domeniul construcţiilor de mediu. Un pas important ȋn acest sens ȋl reprezintă proiectul de ȋnchidere al unui depozit de deşeuri, ȋn derulare, pe care compania noastră ȋl implementează cu succes.