Consultanță și soluții integrate de inginerie

Dezvoltarea durabilă are la bază servicii performante

Punem la dispoziția clienților noștri servicii performante prin transfer tehnologic, proiecte la cheie sau conceptuale.

Consultanță

Echipa noastră furnizează servicii de consultanță pentru instituții publice, operatori de utilități, întreprinderi și companii private.

Printre serviciile oferite se numără:
• elaborarea strategiilor de dezvoltare a sectoarelor publice, companiilor, regiunilor;
• întocmire documentații de atribuire și asistență în procedurile de achiziții publice;
• elaborarea documentației tehnice ca master plan și studii fezabilitate;
• identificarea și accesarea oportunităților de finanțare;
• consultanță pe legislația de mediu;
• analiză instituțională și cost-beneficiu;
• politici tarifare pentru operatori de utilități.

Proiectare

Serviciile de proiectare sunt furnizate pe baza unui proces eficient care respectă termenele de predare și urmează cele mai înalte standarde.

Printre serviciile oferite se numără:
• evaluarea și analizarea situației existente;
• întocmirea analizelor de opțiuni;
• identificarea soluțiilor tehnice;
• realizarea calculelor hidraulice;
• întocmirea devizelor de obiect și bugetarea proiectelor;
• întocmirea documentațiilor de avizare;
• obținerea autorizațiilor de construcții;
• oferirea asistenței tehnice pe perioada execuției.

Construcții

Vasta experiență și know-how-ul tehnic și legislativ susțin performanțele echipei noastre în domeniul proiectelor construcțiilor de mediu.

Printre serviciile oferite se numără:
• implementarea proiectelor de infrastructură;
• managementul general al proiectelor;
• antreprenor general al lucrărilor;
• subantrepriză pe componente specifice ale proiectului.

Asistență tehnică

Oferim oportunități de dezvoltare a expertizei atât pentru autorități locale, cât și centrale, facilitând progresul serviciilor publice și nu numai.

Printre serviciile oferite se numără:
• coordonarea tehnică a proiectelor de mediu;
• asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare;
• asistență tehnică pentru pregătirea documentațiilor de atribuire.

Supervizare lucrări

Datorită vastei expertize și specializări a membrilor echipei Interdevelopment, serviciile de supervizare a lucrărilor vizează toate fazele de construcție, urmărindu-se utilizarea eficientă a resurselor financiare.

Printre serviciile oferite se numără:
• monitorizarea progresului lucrărilor;
• management administrativ;
• controlul costurilor și al calității.

Studii de teren

Infrastructura este o prioritate, serviciile noastre de realizare a studiilor de teren susținând dezvoltarea infrastructurii de mediu, transport, urbană.

Printre serviciile oferite se numără:
• inventare în zone de protecție a biodiversității;
• studii geotehnice, topografice, hidrologice, inundabilitate, sanitare;
• studii a calității, conținutului, fluxului de deșeuri menajere;
• studii asupra calității apei uzate;
• studii asupra calității apei potabile;
• tehnologii de tratare a apei în vedea potabilizării;
• soluții de epurare a apei uzate;
• expertizare a infrastructurii civile și industriale.

Consultanță tranziție digitală

Oferim sprjinul necesare dezvoltării sistemelor operatorilor, administraților publice și private, facilitând tranziția spre industrializarea 4.0.

Printre serviciile oferite se numără:
• managementul documentelor;
• automatizare procese de lucru;
• realizarea de bază de date GIS:
• implementare portaluri, aplicații mobile;
• implementare platforme digitale integrate pentru managementul operatorilor de apă;
• sisteme smart city.