Denumire contract: Dezvoltarea Planului de Gestionare pentru Bazinul Ialomiţa - Buzău

Beneficiar final: Project Management/Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare
Perioada de derulare: 02/2007 – 11/2007

Denumire contract: Implementarea reţelei NATURA 2000 în România
Beneficiar final: Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
Perioada de derulare: 01/2007 – 11/2007

Denumire contract: Contract nr. 3187/26.07.2007 (Arii protejate)
Beneficiar final: Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile
Perioada de derulare: 07/2007 – 12/2007

Denumire contract: Romania Afforestation Monitoring Plan
Beneficiar final: Banca Mondială
Perioada de derulare: 01/2004 – 03/2004