Sistemul  Informaţional Geografic (Geographical Information System – GIS) joacă un rol special ȋn schimbările rapide ce au loc la nivel mondial. Interdevelopment oferă oportunităţi de educare a organizatiilor cu privire la beneficiile sistemului informaţional geografic, oferă sprijin şi promovează dezvoltarea GIS ȋn organizaţii, asigură soluţii privind problemele privind mediul înconjurator, coordonează şi comunică conceptele cheie ȋntre departamentele organizaţiilor, distribuie informaţii cruciale ȋn cadrul organizaţiei.