Denumire contract: Servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiilor tehnice si economice pentru investitii in sisteme de colectarea si gospodarirea gunoiului de grajd in 20 de comune declarate Zone Vulnerabile la Nitrati.

Beneficiar final: Ministerul Mediului,Apelor si Padurilor, prin Unitatea de Management a Proiectului "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti"

Perioada de derulare: 01/2015 – in derulare

 

Denumire contract: Sistem de Management Integrat al Deseurilor on jud. Dolj

Beneficiar final: Consiliul Judetean Dolj

Perioada de derulare: 2014 – pana in prezent

 

Denumire contract: Servicii de consultanta pentru administrarea si supervizarea executiei lucrarilor de constructie de platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere in 5 localitati incluse in proiect.

Beneficiar final: Ministerul Mediului,Apelor si Padurilor, prin Unitatea de Management a Proiectului "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti"

Perioada de derulare: 08/2014 – 11/2015

 

Denumire contract: Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Contractelor de Lucrari aferente proiectului "Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide in Judetul Vaslui

Beneficiar final: Consiliul Judetean Vaslui

Perioada de derulare: 2012 – 2016

 

Denumire contract: Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea Lucrarilor de Constructii CJ Bacau pentru Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide in Jud. Bacau

Beneficiar final: Consiliul Judetean Bacau

Perioada de derulare: 2011 – 2016

 

Denumire contract: Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Contractelor ISPA ȋn Bacău, România

Beneficiar final: Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE

Perioada de derulare: 10/2008 – 10/2010

 

Denumire contract: Asistenţă Tehnică pentru pregătirea de portofoliului de proiecte

Beneficiar final: Ministerul Economiei şi Finanţelor – Oficiul de Plăţi şi Contractare

Perioada de derulare: 09/2007 – 05/2009

 

Denumire contract: Asistenţă Tehnică pentru Proiectul ISPA - Reabilitarea sistemului de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa

Beneficiar final: Ministerul Economiei şi Finanţelor – Oficiul de Plăţi şi Contractare / Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Perioada de derulare: 07/2005 – 12/2008

Denumire contract: Asistenţă Tehnică pentru Proiectul ISPA - Reabilitarea sistemului de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor solide în judeţul Teleorman
Beneficiar final: Ministerul Economiei şi Finanţelor – Oficiul de Plăţi şi Contractare / Consiliul Judeţean Teleorman
Perioada de derulare: 08/2005 – 12/2008

Denumire contract: Asistenţă ȋn pregătirea pentru conformare cu prevederile privind stocarea temporară a deşeurilor, România 
Beneficiar final: Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE
Perioada de derulare: 02/2006 – 11/2008

Denumire contract: Asistenţă Tehnică pentru elaborarea Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor
Beneficiar final: Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
Perioada de derulare: 08/2006 – 11/2007

Denumire contract: Plan Judeţean pentru Gestionarea Deşeurilor, Braşov
Beneficiar final: Consiliul Judeţean Braşov
Perioada de derulare: 11/2007 – 01/2008

Denumire contract: Plan Judeţean pentru Gestionarea Deşeurilor, Arad

Beneficiar final: Consiliul Judeţean Arad
Perioada de derulare: 10/2007 – 12/2007

Denumire contract: Technical Assistance for Waste from Electrical and Electronic Equipment Directive Implementation
Beneficiar final: Ramboll, Danemarca
Perioada de derulare: 01/2007 – 11/2007

Denumire contract: Realizare PT şi Detalii de Execuţie pentru sistem de colectare selectivă şi amenajare staţie de transfer pentru deşeuri ȋn zona municipiului Aiud
Beneficiar final: Consiliul Local Aiud
Perioada de derulare: 20/12/2006 – 20/02/2007

Denumire contract: SF pentru captarea biogazului de la groapa Parta Sag - Timişoara
Beneficiar final: REC
Perioada de derulare: 09/2003 – 12/2003

Denumire contract: Studiu privind situaţia depozitarii PCB ȋn România
Beneficiar final: Standard Consulting SRL
Perioada de derulare: 05/2003 – 06/2003