Calităţile profesionale manifestate de specialiştii noştri se reflectă în profesionalismul serviciilor prestate, dar şi în procentajul extrem de ridicat de personal cu studii universitare şi post-universitare.

 

Pe lângă expertiza tehnică, echipa Interdevelopment deţine şi o experienţă relevantă în sectoare cum sunt administraţia publică, industria sau sectorul non-profit, asigurând astfel un aport important prin abilitatea de a răspunde cerinţelor fiecărui proiect cu abordări eficiente şi realiste.

 
Cu peste 60 de angajaţi si colaboratori, Interdevelopment îmbină vasta expertiză tehnică cu experienţa implementării unui număr important de proiecte în domenii ce includ: 

 • inginerie şi proiectare 
 • modelare asistată de calculator / GIS  
 •  protecţia mediului / ecologie
 • gestiunea deşeurilor municipale
 • gestiunea resurselor de apă
 • producţia şi distribuţia apei potabile
 • canalizarea şi epurarea apelor uzate
 • construcţii civile / infrastructură
 • calitatea aerului
 • silvicultură
 • conservarea naturii
 • analiză economico-financiară
 • comunicare şi conştientizare publică