Biodiversitatea reprezintă o particularitate specifică a Terrei, care asigură funcţionalitatea optimă a ecosistemelor şi dezvoltarea biosferei ȋn general. Menţinerea biodiversităţii este necesară nu numai pentru asigurarea vieţii ȋn prezent, ci şi pentru generaţiile viitoare, ajutând la păstrarea echilibrului ecologic atât la nivel regional cat şi global. Interdevelopment, ca susţinător al unui mediu curat, sănătos, durabil, se implică ȋn proiecte ce vizează conservarea biodiversităţii, oferind o gama largă de servicii adaptată acestui gen de proiecte.