Serviciile ȋn domeniul salubrităţii şi canalizării urbane, inclusiv canalizare şi tratarea apei uzate au reprezentat principalul nostru domeniu de activitate ȋncă de la ȋnceput. Echipa Interdevelopment are o experienţă vastă ȋn tratarea apei uzate şi infrastructura conexă acesteia. Ȋn acest domeniu, ariile noastre de competenţă constau ȋn elaborarea strategiilor şi a planurilor
privind apa uzată, reproiectare şi renovare.
Elaborăm şi implementăm soluţii pentru punerea ȋn funcţiune, operarea şi ȋntreţinerea componentelor staţiilor de tratare.
Clienţii noştri sunt reprezentaţi de municipalităţi, companii de apă şi societăţi private.