Una din principalele provocări căreia România a trebuit să-i facă faţă atât ȋn procesul de integrare ȋn Uniunea Europeana cât şi după dobândirea statutului de stat membru constă ȋn ȋndeplinirea cerinţelor Acquis-ului Comunitar de Mediu.
Interdevelopment
răspunde acestei provocări prin studierea sistemelor de colectare, stocare şi tratare a deşeurilor menajere şi industriale. Totodată, implicarea ȋn proiecte majore ȋn acest domeniu ne face unul din actorii importanţi din România pentru acest tip specific de piaţă.