Managementul deșeurilor

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Denumire contract: Servicii de consultanţă pentru administrarea contractelor și supervizarea execuției lucrărilor de construcţii pentru “Platforme de depozitare a gunoiului de grajd și stație de compostare, în 51 de comunități”.

Perioadă implementare: 2020 – prezent

Obiectivul global al proiectului: România a primit un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi un Grant de la Fondul Global de Mediu pentru a sprijini implementarea Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (Proiectul) în localităţile selectate ca vulnerabile sau potenţial vulnerabile la poluarea cu nutrienţi (ZVN). Obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a evacuărilor de nutrienţi în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un management integrat al solului şi apelor.

Lista investițiilor vizează: 51 de localități beneficiare

Valoarea totală a contractului de supervizare: 1.795.886,12 Lei (TVA inclus)